НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Объявления и конкурсная документация

	
04.02.2021
ҚР ДСМ ««Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы»» ШЖҚ РМК (ҚР ҰФҒО) Жаһандық қордың бөлінген бюджеті негізінде ҚР-да COVID-19 ден қою тетігі (C19RM) шеңберінде COVID-19 қарсы шаралар үшін, сондай-ақ Жаһандық қордың жобасын іске асыру шеңберінде "медициналық қолғаптарды" сатып алу бойынша ашық конкурс өткізетіні туралы хабарлайды.
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2021 жылғы 24 ақпаны сағат 10.00 дейін.
Барлық мүдделі тұлғаларды сайысқа қатысуға шақырамыз.
Қосымша ақпаратты, тендерлік құжаттаманы және техникалық тапсырманы Глобалды фонд жобасын іске асыру тобының кеңсесінде алуға болады: Алматы қ. Бекхожина 5, телефон: (727) 291-95-31, 291-92-07, e-mail: abeikenova@tbpiugf.kz.
 
***
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК (ННЦФ РК) в целях смягчения воздействия пандемии и поддержки систем сообществ и здравоохранения в Республике Казахстан, на основании выделенного бюджета Глобального фонда для ответных мер в РК на COVID-19 в рамках Механизма реагирования на COVID-19 (C19RM), а также в рамках реализации проекта Глобального Фонда объявляет о проведении  открытого   конкурса по закупу «медицинских перчаток».
Приглашаем всех заинтересованных потенциальных поставщиков принять участие в конкурсе. 
Окончательный срок предоставления конкурсных заявок – до 10.00 часов 24 февраля 2021 года.
Дополнительную информацию, конкурсную документацию и техническое задание можно получить в офисе Группы Реализации Проекта ГФ по НМФ  по адресу: г. Алматы, ул. Бекхожина 5, по телефонам: (727) 291-95-31, 291-92-07., по электронному адресу: abeikenova@tbpiugf.kz .
 
03.02.2021
ҚР ДСМ ««Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы»» ШЖҚ РМК Жаһандық Қордың №KAZ-Т-NCTP №1844 гранты бойынша ("Қазақстандағы дәрілік-тұрақты туберкулезге ден қоюдың тиімді шаралары" бағдарламасы) аясында «транспортты-логистикалық қызметтерін»  сатып алу үшін баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен  өткізетіні туралы хабарлайды.
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2021 жылғы 11 ақпаны сағат 10.00 дейін.
Барлық мүдделі тұлғаларды сайысқа қатысуға шақырамыз.             
 Қосымша ақпаратты Глобалды фонд жобасын іске асыру тобының кеңсесінде алуға болады: Алматы қ. Бекхожина 5, телефон: (727) 291-95-31, 291-92-07, e-mail:abeikenova@tbpiugf.kz.
Техникалық тапсырма хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады. 
 
***
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК объявляет о проведении  закупа способом запроса ценовых предложений  «по приобретению транспортно-логистических услуг» в рамках гранта Глобального Фонда №КАZ-Т-NCTP №1844 (программа «Эффективные меры реагирования на лекарственно-устойчивый туберкулез в Казахстане»).
Срок подачи заявок: до 10:00,  11 февраля 2021 года включительно. 
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в закупе.
Дополнительную информацию можно получить в офисе Группы Реализации Проекта ГФ по НМФ  по адресу: г. Алматы, ул. Бекхожина 5, по телефонам: (727) 291-95-31, 291-92-07, по электронному адресу: abeikenova@tbpiugf.kz.
Техническое задание является неотъемлемой частью к объявлению.
 
 
03.02.2021
ҚР ДСМ ««Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы»» ШЖҚ РМК Жаһандық Қордың №KAZ-Т-NCTP №1844 гранты бойынша ("Қазақстандағы дәрілік-тұрақты туберкулезге ден қоюдың тиімді шаралары" бағдарламасы) аясында «полиграфиялық және типографиялық қызметтерін»  сатып алу үшін баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен  өткізетіні туралы хабарлайды.
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2021 жылғы 11 ақпаны сағат 10.00 дейін.
Барлық мүдделі тұлғаларды сайысқа қатысуға шақырамыз.             
Қосымша ақпаратты Глобалды фонд жобасын іске асыру тобының кеңсесінде алуға болады: Алматы қ. Бекхожина 5, телефон: (727) 291-95-31, 291-92-07, e-mail:abeikenova@tbpiugf.kz.  
 
***
Техникалық тапсырма хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады. 
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК объявляет о проведении  закупа способом запроса ценовых предложений  «по приобретению полиграфических и типографических услуг» в рамках гранта Глобального Фонда №КАZ-Т-NCTP №1844 (программа «Эффективные меры реагирования на лекарственно-устойчивый туберкулез в Казахстане»).
Срок подачи заявок: до 10:00,  11 февраля 2021 года включительно. 
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в закупе.
Дополнительную информацию можно получить в офисе Группы Реализации Проекта ГФ по НМФ  по адресу: г. Алматы, ул. Бекхожина 5, по телефонам: (727) 291-95-31, 291-92-07, по электронному адресу: abeikenova@tbpiugf.kz.
Техническое задание является неотъемлемой частью к объявлению.
 
 
28.01.2021
ҚР ДСМ ««Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы»» ШЖҚ РМК (ҚР ҰФҒО) Жаһандық қор жобасы аясында баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен «ноутбуктерді» сатып алу туралы хабарлайды   
Техникалық ерекшелік жеке файлмен қоса берілген және осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.
Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі – 2021 жылдың 04 ақпаны сағат 12.00-ге дейін.
Барлық мүдделі әлеуетті жеткізушілерді сатып алуға қатысуға шақырамыз.
Қосымша ақпаратты Глобалды фонд жобасын іске асыру тобының кеңсесінде алуға болады: Алматы қ. Бекхожина 5, телефон: (727) 291-95-31, 291-92-07, e-mail: abeikenova@tbpiugf.kz 
 
***
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК (ННЦФ РК) в рамках реализации проекта Глобального Фонда объявляет о закупе «ноутбуков» способом запроса ценовых предложений.
Техническая спецификация приложена отдельным файлом и является неотъемлемой частью настоящего объявления. 
Окончательный срок предоставления заявок – до 12.00 часов 04 февраля 2021 года.
Приглашаем всех заинтересованных потенциальных поставщиков принять участие в закупке.
Дополнительную информацию можно получить в офисе Группы Реализации Проекта ГФ по НМФ  по адресу: г. Алматы, ул. Бекхожина 5, по телефонам: (727) 291-95-31, 291-92-07., по электронному адресу: abeikenova@tbpiugf.kz .
 
 
26.01.2021
ҚР ДСМ ««Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы»» ШЖҚ РМК Жаһандық Қордың №KAZ-Т-NCTP №1844 гранты бойынша ("Қазақстандағы дәрілік-тұрақты туберкулезге ден қоюдың тиімді шаралары" бағдарламасы) «Алматы қаласында конференцияларды, семинар-тренингтерді өткізуді және орналастыруды ұйымдастыру жөніндегі» қызметтерін сатып алу үшін ашық тендер өткізетіні туралы хабарлайды.
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2021 жылғы 17 ақпаны сағат 10.00 дейін.
Барлық мүдделі тұлғаларды сайысқа қатысуға шақырамыз.              
Қосымша ақпаратты, тендерлік құжаттаманы және техникалық тапсырманы Глобалды фонд жобасын іске асыру тобының кеңсесінде алуға болады: Алматы қ. Бекхожина 5, телефон: (727) 291-95-31, 291-92-07, e-mail:abeikenova@tbpiugf.kz.
 
***
 
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК объявляет о проведении  открытого  конкурса на закуп «услуг по организации размещения, проведению конференции и семинаров-тренингов в городе Алматы» в рамках гранта Глобального Фонда №КАZ-Т-NCTP №1844 (программа «Эффективные меры реагирования на лекарственно-устойчивый туберкулез в Казахстане»).
Срок подачи заявок: до 10:00,  17 февраля 2021 года включительно
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в конкурсе.
Дополнительную информацию, конкурсную документацию и техническое задание можно получить в офисе Группы Реализации Проекта ГФ по НМФ  по адресу: г. Алматы, ул. Бекхожина 5, по телефонам: (727) 291-95-31, 291-92-07, по электронному адресу: abeikenova@tbpiugf.kz.
 
11.01.2021
ҚР ДСМ «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» 2020-2022 жылдарға арналған "Қазақстанда дәрілік-тұрақты туберкулезге ден қоюдың тиімді шаралары" МФ грантын іске асыру шеңберінде ТБ саласында жұмыс істейтін үкіметтік емес ұйымдар үшін деректер базасын әзірлеу жөніндегі консультант лауазымына қайта конкурс өткізу туралы хабарлайды:
 
Жұмыс орны ҚР ҚРҰФҒО жанындағы ЖҺ кеңсесінен Алматы қаласы.
Біліктілік талаптары, лауазымдық міндеттері, жұмыс тәртібі және еңбекақы төлеу туралы ақпаратты ҚР ҚРҰФҒО жанындағы ЖҺ кеңсесінен Алматы қаласы, Бекхожин көшесі, 5 мекенжайы бойынша алуға болады. Тел. (727) 291 92 07; 293 80 00.
Барлық мүдделі тұлғаларды өздерінің соңғы екі жұмыс орнынан түйіндемелері мен ұсыныстарын факс арқылы немесе e-mail:; shismailov@tbpiugf.kz,  abeikenova@tbpiugf.kz.
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2021 жылғы 26 қаңтары сағат 12.00 дейін.
Алдын ала іріктеуден өткен үміткерлер сұхбаттасуға шақырылады.
 
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее-ННЦФ  РК) объявляет о проведении повторного конкурса на должность консультанта по разработке базы данных НПО, работающих в сфере ТБ в рамках реализации Гранта ГФ «Эффективные меры реагирования на лекарственно-устойчивый туберкулез в Казахстане» на 2020-2022 годы:
 
Место работы  ГРП ГФ, ННЦФ РК - г. Алматы.
Информацию о квалификационных требованиях, должностных обязанностях, порядка работы и оплаты труда можно получить в офисе ГРП ГФ при ННЦФ РК по адресу: г.Алматы, ул.Бекхожина,5. Тел. (727) 291 92 07;  293 80 00.
Приглашаем всех заинтересованных лиц присылать свои резюме и рекомендации с двух последних мест работы на e-mail: shismailov@tbpiugf.kz; abeikenova@tbpiugf.kz.
Срок подачи документов до 26 января 2021 года, до 12.00 местного времени включительно.
Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование.
 
 
28.12.2020
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК объявляет о проведении  открытого  конкурса на закуп услуг по аудиту финансовой отчетности  специального назначения по гранту Глобального Фонда № КАZ-Т-NCTP №1844 (программа «Эффективные меры реагирования на лекарственно-устойчивый туберкулез в Казахстане»)  за 2020 год.
Срок подачи заявок: до 12:00,  18 января 2021 года включительно. 
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в конкурсе.
Дополнительную информацию, конкурсную документацию и техническое задание можно получить в офисе Группы Реализации Проекта ГФ по НМФ  по адресу: г. Алматы, ул. Бекхожина 5, по телефонам: (727) 291-95-31, 291-92-07, по электронному адресу: abeikenova@tbpiugf.kz.
 
***
 
ҚР ДСМ ««Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы»» ШЖҚ РМК Жаһандық Қордың №KAZ-Т-NCTP №1844 гранты бойынша ("Қазақстандағы дәрілік-тұрақты туберкулезге ден қоюдың тиімді шаралары" бағдарламасы) 2020 жылға арналған арнайы мақсаттағы қаржылық есептілік аудиті бойынша қызметтерін сатып алу үшін ашық тендер өткізетіні туралы хабарлайды.
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2021 жылғы 18 қаңтарына сағат 12.00 дейін.
Барлық мүдделі тұлғаларды сайысқа қатысуға шақырамыз.              
Қосымша ақпаратты, тендерлік құжаттаманы және техникалық тапсырманы Глобалды фонд жобасын іске асыру тобының кеңсесінде алуға болады: Алматы қ. Бекхожина 5, телефон: (727) 291-95-31, 291-92-07, e-mail: gmussabekova@tbpiugf.kz, abeikenova@tbpiugf.kz.  
 
28.12.2020
ҚР ДСМ «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК (ҚР ҰФҒО) Жаһандық қор жобасы аясында баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен «ноутбуктерді» қайта сатып алу туралы хабарлайды.    
Техникалық ерекшелік жеке файлмен қоса берілген және осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.
Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі – 2021 жылдың 05 қаңтарына сағат 12.00-ге дейін.
Барлық мүдделі әлеуетті жеткізушілерді сатып алуға қатысуға шақырамыз.
Қосымша ақпаратты Глобалды фонд жобасын іске асыру тобының кеңсесінде алуға болады: Алматы қ. Бекхожина 5, телефон: (727) 291-95-31, 291-92-07, e-mail: abeikenova@tbpiugf.kz .
 
***
 
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК (ННЦФ РК) в рамках реализации проекта Глобального Фонда объявляет о повторном  закупе «ноутбуков» способом запроса ценовых предложений.
Техническая спецификация приложена отдельным файлом и является неотъемлемой частью настоящего объявления. 
Окончательный срок предоставления заявок – до 12.00 часов 05 января 2021 года.
Приглашаем всех заинтересованных потенциальных поставщиков принять участие в закупке.
Дополнительную информацию можно получить в офисе Группы Реализации Проекта ГФ по НМФ  по адресу: г. Алматы, ул. Бекхожина 5, по телефонам: (727) 291-95-31, 291-92-07., по электронному адресу: abeikenova@tbpiugf.kz.
 
 
15.12.2020
ҚР ДСМ ««Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы»» ШЖҚ РМК (ҚР ҰФҒО) Жаһандық қор жобасы аясында баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен «ноутбуктерді» сатып алу туралы хабарлайды   
Техникалық ерекшелік жеке файлмен қоса берілген және осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.
Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі – 2020 жылдың 24 желтоқсаны сағат 12.00-ге дейін.
Барлық мүдделі әлеуетті жеткізушілерді сатып алуға қатысуға шақырамыз.
Қосымша ақпаратты Глобалды фонд жобасын іске асыру тобының кеңсесінде алуға болады: Алматы қ. Бекхожина 5, телефон: (727) 291-95-31, 291-92-07, e-mail: abeikenova@tbpiugf.kz .
 
 
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК (ННЦФ РК) в рамках реализации проекта Глобального Фонда объявляет о закупе «ноутбуков» способом запроса ценовых предложений.
Техническая спецификация приложена отдельным файлом и является неотъемлемой частью настоящего объявления. 
Окончательный срок предоставления заявок – до 12.00 часов 24 декабря 2020 года.
Приглашаем всех заинтересованных потенциальных поставщиков принять участие в закупке.
Дополнительную информацию можно получить в офисе Группы Реализации Проекта ГФ по НМФ  по адресу: г. Алматы, ул. Бекхожина 5, по телефонам: (727) 291-95-31, 291-92-07., по электронному адресу: abeikenova@tbpiugf.kz
 
 
30.11.2020
ҚР ДСМ «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» 2020-2022 жылдарға арналған "Қазақстанда дәрілік-тұрақты туберкулезге ден қоюдың тиімді шаралары" МФ грантын іске асыру шеңберінде ТБ саласында жұмыс істейтін үкіметтік емес ұйымдар үшін деректер базасын әзірлеу жөніндегі консультант лауазымына конкурс өткізу туралы хабарлайды:
 
Жұмыс орны ҚР ҚРҰФҒО жанындағы ЖҺ кеңсесінен Алматы қаласы
 
Біліктілік талаптары, лауазымдық міндеттері, жұмыс тәртібі және еңбекақы төлеу туралы ақпаратты ҚР ҚРҰФҒО жанындағы ЖҺ кеңсесінен Алматы қаласы, Бекхожин көшесі, 5 мекенжайы бойынша алуға болады. Тел. (727) 291 92 07; 293 80 00.
Барлық мүдделі тұлғаларды өздерінің соңғы екі жұмыс орнынан түйіндемелері мен ұсыныстарын факс арқылы немесе e-mail:; shismailov@tbpiugf.kz,  abeikenova@tbpiugf.kz.
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2020 жылғы 21 желтоқсаны сағат 12.00 дейін.
Алдын ала іріктеуден өткен үміткерлер сұхбаттасуға шақырылады.
***
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее-ННЦФ  РК) объявляет о проведении  конкурса на должность консультанта по разработке базы данных НПО, работающих в сфере ТБ в рамках реализации Гранта ГФ «Эффективные меры реагирования на лекарственно-устойчивый туберкулез в Казахстане» на 2020-2022 годы:
 
Место работы  ГРП ГФ, ННЦФ РК - г. Алматы.
 
Информацию о квалификационных требованиях, должностных обязанностях, порядка работы и оплаты труда можно получить в офисе ГРП ГФ при ННЦФ РК по адресу: г.Алматы, ул.Бекхожина,5. Тел. (727) 291 92 07;  293 80 00.
Приглашаем всех заинтересованных лиц присылать свои резюме и рекомендации с двух последних мест работы на e-mail: shismailov@tbpiugf.kz; abeikenova@tbpiugf.kz.
Срок подачи документов до 21 декабря 2020 года, до 12.00 местного времени включительно.
Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование.
 
25.11.2020
ҚР ДСМ «Қазақстан Республикасы Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК (ҚР ҰФҒО) пандемияның әсерін жұмсарту және Қазақстан Республикасындағы қоғамдастықтар мен денсаулық сақтау жүйелерін қолдау мақсатында, COVID-19-ға Ден қою тетігі (C19RM) шеңберінде, сондай-ақ Жаһандық қор жобасын іске асыру шеңберінде ҚР-дағы COVID-19 жауап шараларына арналған Жаһандық қордың бөлінген бюджеті негізінде, «медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды» сатып алу бойынша қайта ашық конкурс өткізілетіні туралы хабарлайды.
Барлық мүдделі тұлғаларды конкурсқа қатысуға шақырамыз.
Конкурстық өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 2020 жылғы 07 желтоқсан сағат 10.00 дейін.
Қосымша ақпаратты, конкурсық құжаттаманы және техникалық тапсырманы ҚЖМ бойынша Жаһандық Қордың Жобаны іске асыру тобының кеңсесінде: Алматы қ. Бекқожин көшесі 5, (727) 291-95-31, 291-92-07 телефондары арқылы, abeikenova@tbpiugf.kz  элекрондық мекенжайы бойынша немесе http://www.nncf.kz/177-gfobkondoc сайтынан алуға болады көруге болады.
 
***
 
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК (ННЦФ РК) в целях смягчения воздействия пандемии и поддержки систем сообществ и здравоохранения в Республике Казахстан, на основании выделенного бюджета Глобального фонда для ответных мер в РК на COVID-19 в рамках Механизма реагирования на COVID-19 (C19RM), а также в рамках реализации проекта Глобального Фонда объявляет о проведении  повторного открытого   конкурса по закупу «медицинской техники и изделий медицинского назначения».
Приглашаем всех заинтересованных потенциальных поставщиков принять участие в конкурсе. 
Окончательный срок предоставления конкурсных заявок – до 10.00 часов 07 декабря 2020 года.
 
Дополнительную информацию, конкурсную документацию и техническое задание можно получить в офисе Группы Реализации Проекта ГФ по НМФ  по адресу: г. Алматы, ул. Бекхожина 5, по телефонам: (727) 291-95-31, 291-92-07., по электронному адресу: abeikenova@tbpiugf.kz или на сайте http://www.nncf.kz/177-gfobkondoc.
 
19.11.2020
ҚР ДСМ «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» 2020-2022 жылдарға арналған "Қазақстанда дәрілік-тұрақты туберкулезге ден қоюдың тиімді шаралары" МФ грантын іске асыру шеңберінде ұлттық деңгейдегі ЖАО тобының 4 маманына конкурс өткізу туралы хабарлайды:
Жұмыс орны ҚР ҚРҰФҒО жанындағы ЖҺ кеңсесінен Алматы қаласы
Біліктілік талаптары, лауазымдық міндеттері, жұмыс тәртібі және еңбекақы төлеу туралы ақпаратты ҚР ҚРҰФҒО жанындағы ЖҺ кеңсесінен Алматы қаласы, Бекхожин көшесі, 5 мекенжайы бойынша алуға болады. Тел. (727) 291 92 07; 293 80 00.
Барлық мүдделі тұлғаларды өздерінің соңғы екі жұмыс орнынан түйіндемелері мен ұсыныстарын факс арқылы немесе e-mail:; shismailov@tbpiugf.kz,  abeikenova@tbpiugf.kz.
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2020 жылғы 07 желтоқсаны сағат 12.00 дейін.
Алдын ала іріктеуден өткен үміткерлер сұхбаттасуға шақырылады.
 
***
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее-ННЦФ  РК) объявляет о проведении  конкурса на 4-х специалистов группы МиО на национальном уровне в рамках реализации Гранта ГФ «Эффективные меры реагирования на лекарственно-устойчивый туберкулез в Казахстане» на 2020-2022 годы:
Место работы  ГРП ГФ, ННЦФ РК - г. Алматы.
Информацию о квалификационных требованиях, должностных обязанностях, порядка работы и оплаты труда можно получить в офисе ГРП ГФ при ННЦФ РК по адресу: г.Алматы, ул.Бекхожина,5. Тел. (727) 291 92 07;  293 80 00.
Приглашаем всех заинтересованных лиц присылать свои резюме и рекомендации с двух последних мест работы по факсу +7 (727) 291 95 54, либо на e-mail: shismailov@tbpiugf.kz; abeikenova@tbpiugf.kz. 
Срок подачи документов до 07 декабря 2020 года, до 12.00 местного времени включительно.
Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование.
 
30.10.2020
ҚР ДСМ ««Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы»» ШЖҚ РМК (ҚР ҰФҒО) Жаһандық қор жобасы аясында «медициналық техниканы және медициналық құралдарды» сатып алу бойынша ашық тендер өткізетіні туралы хабарлайды.
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2020 жылғы 19 қарашасы сағат 12.00 дейін.
Барлық мүдделі тұлғаларды сайысқа қатысуға шақырамыз.
Қосымша ақпаратты, тендерлік құжаттаманы және техникалық тапсырманы Глобалды фонд жобасын іске асыру тобының кеңсесінде алуға болады: Алматы қ. Бекхожина 5, телефон: (727) 291-95-31, 291-92-07, e-mail: abeikenova@tbpiugf.kz немесе http://www.nncf.kz/177-gfobkondoc сайтында көруге болады.
 
***
 
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК (ННЦФ РК) в рамках реализации проекта Глобального Фонда объявляет о проведении  открытого  конкурса по закупу «медицинской техники и изделий медицинского назначения».
Приглашаем всех заинтересованных потенциальных поставщиков принять участие в конкурсе. 
Окончательный срок предоставления конкурсных заявок – до 12.00 часов 19 ноября 2020 года.
Дополнительную информацию, конкурсную документацию и техническое задание можно получить в офисе Группы Реализации Проекта ГФ по НМФ  по адресу: г. Алматы, ул. Бекхожина 5, по телефонам: (727) 291-95-31, 291-92-07., по электронному адресу: abeikenova@tbpiugf.kz или на сайте http://www.nncf.kz/177-gfobkondoc.
 
13.10.2020
ҚР ДСМ «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» келесі  позицияларға конкурс өткізу туралы хабарлайды:
 
1. ОДБК онлайн оқытушы үшін  туберкулездік қызметінің клиникалық жағдайды рецензиялау сарапшысы;
2. ОДБК онлайн оқытушы үшін  модератор;
3. Қашықтықтан ОДБК онлайн оқытушы үшін клиникалық жағдайды ұсыну бойынша туберкулездік қызметінің маманы;
 
Біліктілік талаптары, лауазымдық міндеттері, жұмыс тәртібі және еңбекақы төлеу туралы ақпаратты ҚР ҚРҰФҒО жанындағы ЖҺ кеңсесінен Алматы қаласы, Бекхожин көшесі, 5 мекенжайы бойынша алуға болады. Тел. (727) 291 92 07; 293 80 00.
Барлық мүдделі тұлғаларды өздерінің соңғы екі жұмыс орнынан түйіндемелері мен ұсыныстарын факс арқылы немесе e-mail:; shismailov@tbpiugf.kz,  abeikenova@tbpiugf.kz.
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2020 жылғы 28 қазаны сағат 12.00 дейін.
Алдын ала іріктеуден өткен үміткерлер сұхбаттасуға шақырылады.
 
***
 
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее-ННЦФ  РК) объявляет о проведении  конкурса на следующие позиции:
 
1. Эксперт ТБ службы по рецензированию клинического случая для  обучающего онлайн ЦВКК  в рамках реализации Гранта ГФ по НМФ на 2020-2022 годы в РК;
2. Модератор обучающего  онлайн ЦВКК в рамках реализации Гранта ГФ по НМФ на 2020-2022 годы в РК;
3. Специалист ТБ службы по представлению клинического случая на дистанционное обучающее ЦВКК в рамках реализации Гранта ГФ по НМФ на 2020-2022 годы в РК;
 
Место работы  ГРП ГФ, ННЦФ РК - г. Алматы.
Информацию о квалификационных требованиях, должностных обязанностях, порядка работы и оплаты труда можно получить в офисе ГРП ГФ при ННЦФ РК по адресу: г.Алматы, ул.Бекхожина,5. Тел. (727) 291 92 07;  293 80 00.
Приглашаем всех заинтересованных лиц присылать свои резюме и рекомендации с двух последних мест работы по факсу +7 (727) 291 95 54, либо на e-mail: shismailov@tbpiugf.kz; abeikenova@tbpiugf.kz. 
Срок подачи документов до 28 октября 2020 года, до 12.00 местного времени включительно.
Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование.
 
 
15.09.2020
ЖҚ Жобасын іске асыру тобы Сізге 2020-2021 жылдарға арналған «Қазақстанда дәріге төзімді туберкулезге ден қоюдың тиімді шаралары» ЖҚ жобасы шеңберінде 2020 жылғы қазаннан бастап 2021 жылғы желтоқсан аралығында ТБ бойынша қашықтықтан тренингтер және күрделі клиникалық жағдайларды талдау бойынша мастер-кластар өткізу жоспарланғанын хабарлайды. Жаттықтырушылардың біліктілік талаптары, ЖҚ жобасы шеңберінде қашықтықтан оқытудың мақсаттары мен міндеттері, қашықтықтан тренингтердің негізгі тақырыптарының тізімі туралы ақпаратты тіркеуден қараңыз (жаттықтырушыларға арналған ТС)
Барлық мүдделі тұлғаларға өз түйіндемеңізді жауапты маманның электронды мекенжайына жолдауыңызды өтінеміз: gzhapbarkulova@tbpiugf.kz., gulnara.zh43@gmail.com.
Гүлнара Рысқұлбекқызы Жапбарқұлова тел. 8701 720 0199
*****
Группа реализации Проекта ГФ информирует Вас о том, что в рамках проекта  ГФ на 2020 - 2021г. «Эффективные меры реагирования на лекарственно-устойчивый туберкулез в Казахстане» с октября  2020г. по декабрь 2021г.  планируется  проведение  дистанционных тренингов по ТБ и мастер-классов по разбору сложных клинических случаев.  Информацию о квалификационных требованиях тренеров, цели и задач дистанционного обучения в рамках проекта ГФ, перечня   основных тем дистанционных тренингов смотрите в прикреплении (ТЗ для тренеров)
Всем  заинтересованным лицам просьба присылать свои резюме на электронный адрес ответственного специалиста: gzhapbarkulova@tbpiugf.kz, gulnara.zh43@gmail.com
Жапбаркулова Гульнара Рыскулбековна, тел. 8701 720 0199
 
10.09.2020
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК объявляет о проведении​ повторного открытого​ конкурса по закупке  «услуг по доработке конфигурации 1С способом конкурса».
Срок подачи заявок: до 12:00, ​22 сентября 2020 года включительно.
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в конкурсе.​
Дополнительную информацию, конкурсную документацию и техническое задание можно получить в офисе Группы Реализации Проекта ГФ по НМФ​ по адресу: г. Алматы, ул. Бекхожина 5, по телефонам: (727) 291-95-31, 291-92-07, по электронным адресам:​ mkhamzin@tbpiugf.kz, abeikenova@tbpiugf.kz.
 
​********

​ҚР ДСМ «Қазақстан Республикасының Ұлттық ф?
Полезные ссылки
Мы на карте
Контактная информация
050010, г. Алматы, ул. К. Бекхожина, д. 5
(угол улицы Луганского).
+7 (727) 291 8657 (Приемная директора)
Call-центр: +7 (727) 339 16 30
телефон доверия - 1
приемный покой - 2