НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Объявления и конкурсная документация

	
18.10.2021
ҚР ДСМ «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» (ҚРҰФҒО) 2020-2022 жылдарға арналған "Қазақстанда дәрілік-тұрақты туберкулезге ден қоюдың тиімді шаралары" МФ грантын іске асыру шеңберінде ұлттық деңгейдегі «Қазақстан Республикасының халқы үшін туберкулезді және дәрілік-тұрақты туберкулезді анықтау, алдын алу және емдеу бойынша аудио/бейне өнім жасау қызметтерін» іріктеу бойынша ашық конкурс өткізу туралы хабарлайды:
 
Барлық мүдделі тұлғаларды сайысқа қатысуға шақырамыз.
 
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2021 жылғы 08  қарашасы сағат 10.00 дейін.
 
Қосымша ақпаратты, тендерлік құжаттаманы және техникалық тапсырманы ҚР ҰФҒО жанындағы Жаһандық қор жобасын іске асыру тобының кеңсесінде алуға болады: Алматы қ. Бекхожина 5, телефон: (727) 291-95-31, 291-92-07, e-mail: abeikenova@tbpiugf.kz немесе http://www.nncf.kz/177-gfobkondoc сайтында көруге болады.
 
***
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК (далее-ННЦФ  РК) объявляет о проведении открытого конкурса услуг «по созданию аудио/видео продукции для населения Республики Казахстан по выявлению, профилактике и лечению туберкулеза и лекарственно-устойчивого туберкулеза» в рамках реализации Гранта ГФ «Эффективные меры реагирования на лекарственно-устойчивый туберкулез в Казахстане» на 2020-2022 годы:
     
Приглашаем всех заинтересованных потенциальных поставщиков принять участие в конкурсе. 
 
Окончательный срок предоставления конкурсных заявок – до 10.00 часов 08 ноября 2021 года.
 
Дополнительную информацию, конкурсную документацию и техническое задание можно получить в офисе Группы Реализации Проекта Глобального Фонда при ННЦФ РК по адресу: г. Алматы, ул. Бекхожина 5, по телефонам: (727) 291-95-31, 291-92-07., по электронному адресу: abeikenova@tbpiugf.kz или на сайте http://www.nncf.kz/177-gfobkondoc.
 
15.10.2021
ҚР ДСМ «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК (ҚР ҰФҒО) C19RM_2021 бағдарламасы бойынша COVID-19-ға әрекет ету механизмі аясында «медициналық бұйымдарды (бетперделер, қолғаптар, респираторлар, халаттар)» сатып алу бойынша ашық конкурс өткізетіні туралы хабарлайды.
 
Барлық мүдделі тұлғаларды сайысқа қатысуға шақырамыз.
 
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2021 жылғы 05 қарашасы сағат 10.00 дейін.
 
Қосымша ақпаратты, тендерлік құжаттаманы және техникалық тапсырманы ҚР ҰФҒО жанындағы Жаһандық қор жобасын іске асыру тобының кеңсесінде алуға болады: Алматы қ. Бекхожина 5, телефон: (727) 291-95-31, 291-92-07, e-mail: abeikenova@tbpiugf.kz немесе http://www.nncf.kz/177-gfobkondoc сайтында көруге болады.
 
***
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК (ННЦФ РК) в рамках Механизма реагирования на COVID-19 по Программе C19RM_2021 объявляет о проведении открытого   конкурса по закупу «изделий медицинского назначения (маски, перчатки, респираторы, халаты)».
 
Приглашаем всех заинтересованных потенциальных поставщиков принять участие в конкурсе. 
 
Окончательный срок предоставления конкурсных заявок – до 10.00 часов 05 ноября 2021 года.
 
Дополнительную информацию, конкурсную документацию и техническое задание можно получить в офисе Группы Реализации Проекта Глобального Фонда при ННЦФ РК по адресу: г. Алматы, ул. Бекхожина 5, по телефонам: (727) 291-95-31, 291-92-07., по электронному адресу: abeikenova@tbpiugf.kz или на сайте http://www.nncf.kz/177-gfobkondoc.
 
 
07.10.2021
ҚР ДСМ «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК (ҚР ҰФҒО) C19RM_2021 бағдарламасы бойынша COVID-19-ға әрекет ету механизмі аясында "медициналық бұйымдарды" сатып алу бойынша ашық конкурс өткізетіні туралы хабарлайды.
 
Барлық мүдделі тұлғаларды сайысқа қатысуға шақырамыз.
 
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2021 жылғы 26 қазаны сағат 10.00 дейін.
 
Қосымша ақпаратты, тендерлік құжаттаманы және техникалық тапсырманы ҚР ҰФҒО жанындағы Жаһандық қор жобасын іске асыру тобының кеңсесінде алуға болады: Алматы қ. Бекхожина 5, телефон: (727) 291-95-31, 291-92-07, e-mail: abeikenova@tbpiugf.kz .
 
***
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК (ННЦФ РК) в рамках Механизма реагирования на COVID-19 по Программе C19RM_2021 объявляет о проведении открытого   конкурса по закупу «изделий медицинского назначения».
 
Приглашаем всех заинтересованных потенциальных поставщиков принять участие в конкурсе. 
 
Окончательный срок предоставления конкурсных заявок – до 10.00 часов 26 октября 2021 года.
 
Дополнительную информацию, конкурсную документацию и техническое задание можно получить в офисе Группы Реализации Проекта Глобального Фонда при ННЦФ РК по адресу: г. Алматы, ул. Бекхожина 5, по телефонам: (727) 291-95-31, 291-92-07., по электронному адресу: abeikenova@tbpiugf.kz .
 
07.09.2021
ҚР ДСМ «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК (ҚР ҰФҒО) Жаһандық қордың бөлінген бюджеті негізінде "секвенирлеуге арналған реагенттерді және шығыс материалдарын" қайта сатып алу бойынша ашық конкурс өткізетіні туралы хабарлайды.
Барлық мүдделі әлеуетті жеткізушілерді конкурсқа қатысуға шақырамыз.
 
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2021 жылғы 17 қыркүйегі сағат 10.00 дейін.
 
Барлық мүдделі тұлғаларды сайысқа қатысуға шақырамыз.
Қосымша ақпаратты, тендерлік құжаттаманы және техникалық тапсырманы Глобалды фонд жобасын іске асыру тобының кеңсесінде алуға болады: Алматы қ. Бекхожина 5, телефон: (727) 291-95-31, 291-92-07, e-mail: abeikenova@tbpiugf.kz
 
***
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК (ННЦФ РК) в целях смягчения воздействия пандемии и поддержки систем сообществ и здравоохранения в Республике Казахстан, на основании выделенного бюджета Глобального фонда объявляет о проведении повторного  открытого   конкурса по закупу «реагентов для секвенирования и расходных материалов».
Приглашаем всех заинтересованных потенциальных поставщиков принять участие в конкурсе. 
 
Окончательный срок предоставления конкурсных заявок – до 10.00 часов 17 сентября 2021 года.
 
Дополнительную информацию, конкурсную документацию и техническое задание можно получить в офисе Группы Реализации Проекта ГФ по НМФ  по адресу: г. Алматы, ул. Бекхожина 5, по телефонам: (727) 291-95-31, 291-92-07., по электронному адресу: abeikenova@tbpiugf.kz .
 
02.09.2021
ҚР ДСМ "Қазақстан Республикасы Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы" ШЖҚ РМК (бұдан әрі-ҚР ҰФҒО) C19RM_2021 бағдарламасы бойынша COVID-19 ден қою тетігі шеңберінде сатып алу жөніндегі маманын іріктеу бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды:
ҚР ҰФҒО жанындағы Жаһандық қор жобасы қызметтерін көрсету орны-Алматы қаласы.
Біліктілік талаптары, лауазымдық міндеттері, жұмыс тәртібі мен төлемі туралы қосымша ақпаратты ҚР ҰФҒО жанындағы Жаһандық қор жобасын іске асыру тобының Алматы қаласы, Бекхожин көшесі,5 мекенжайы бойынша орналасқан кеңсесінен алуға болады. Тел.(727) 291 92 07; 293 80 00.
 
Барлық мүдделі тұлғаларды өз түйіндемелерін 7 (727) 291 95 54 факсіне немесе shismailov@tbpiugf.kz; abeikenova@tbpiugf.kz. e-mail-не жіберуге шақырамыз.
Құжаттарды тапсыру мерзімі 2021 жылғы 17 қыркүйекке дейін, жергілікті уақытпен 12.00-ге дейін (қоса алғанда).
Алдын ала іріктеуден өткен үміткерлер әңгімелесуге шақырылатын болады.
 
***
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК (далее-ННЦФ  РК) объявляет о проведении конкурса по отбору специалиста по закупкам в рамках Механизма реагирования на COVID-19 по Программе C19RM_2021:
 
Место оказания услуг  Группа Реализации Проекта Глобального Фонда при ННЦФ РК - г.Алматы.
Дополнительную информацию о квалификационных требованиях, должностных обязанностях, порядке работы и оплаты можно получить в офисе Группы Реализации Проекта Глобального Фонда при ННЦФ РК по адресу: г.Алматы, ул.Бекхожина,5. Тел. (727) 291 92 07;  293 80 00.
Приглашаем в
сех заинтересованных лиц присылать свои резюме по факсу +7 (727) 291 95 54, либо на e-mail: shismailov@tbpiugf.kz; abeikenova@tbpiugf.kz. 
Срок подачи документов до 17 сентября 2021 года, до 12.00 местного времени включительно.
Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование.
 
02.09.2021
ҚР ДСМ "Қазақстан Республикасы Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы" ШЖҚ РМК (бұдан әрі-ҚР ҰФҒО) C19RM_2021 бағдарламасы бойынша COVID-19 ден қою тетігі шеңберінде ТБ және КВИ бойынша АКӘЖ маманын іріктеу бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды:
ҚР ҰФҒО жанындағы Жаһандық қор жобасы қызметтерін көрсету орны-Алматы қаласы.
Біліктілік талаптары, лауазымдық міндеттері, жұмыс тәртібі мен төлемі туралы қосымша ақпаратты ҚР ҰФҒО жанындағы Жаһандық қор жобасын іске асыру тобының Алматы қаласы, Бекхожин көшесі,5 мекенжайы бойынша орналасқан кеңсесінен алуға болады. Тел.(727) 291 92 07; 293 80 00.
 
Барлық мүдделі тұлғаларды өз түйіндемелерін 7 (727) 291 95 54 факсіне немесе shismailov@tbpiugf.kz; abeikenova@tbpiugf.kz. e-mail-не жіберуге шақырамыз.
Құжаттарды тапсыру мерзімі 2021 жылғы 17 қыркүйекке дейін, жергілікті уақытпен 12.00-ге дейін (қоса алғанда).
Алдын ала іріктеуден өткен үміткерлер әңгімелесуге шақырылатын болады.
 
***
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК (далее-ННЦФ  РК) объявляет о проведении конкурса по отбору специалиста АКСМ по ТБ и КВИ в рамках Механизма реагирования на COVID-19 по Программе C19RM_2021:
Место оказания услуг Группа Реализации Проекта Глобального Фонда при ННЦФ РК - г.Алматы.
 
Дополнительную информацию о квалификационных требованиях, должностных обязанностях, порядке работы и оплаты можно получить в офисе Группы Реализации Проекта Глобального Фонда при ННЦФ РК по адресу: г.Алматы, ул.Бекхожина,5. Тел. (727) 291 92 07;  293 80 00.
Приглашаем всех заинтересованных лиц присылать свои резюме по факсу +7 (727) 291 95 54, либо на e-mail: shismailov@tbpiugf.kz; abeikenova@tbpiugf.kz. 
Срок подачи документов до 17 сентября 2021 года, до 12.00 местного времени включительно.
Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование.
 
27.08.2021
ҚР ДСМ "Қазақстан Республикасы Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы" ШЖҚ РМК (бұдан әрі-ҚР ҰФҒО) C19RM_2021 бағдарламасы бойынша COVID-19 ден қою тетігі шеңберінде қаржы консультантын іріктеу бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды:
 
ҚР ҰФҒО жанындағы Жаһандық қор жобасы қызметтерін көрсету орны-Алматы қаласы.
 
Біліктілік талаптары, лауазымдық міндеттері, жұмыс тәртібі мен төлемі туралы қосымша ақпаратты ҚР ҰФҒО жанындағы Жаһандық қор жобасын іске асыру тобының Алматы қаласы, Бекхожин көшесі,5 мекенжайы бойынша орналасқан офисінен алуға болады. Тел.(727) 291 92 07; 293 80 00.
 
Барлық мүдделі тұлғаларды өз түйіндемелерін 7 (727) 291 95 54 факсіне немесе shismailov@tbpiugf.kz; abeikenova@tbpiugf.kz. e-mail-не жіберуге шақырамыз.
 
Құжаттарды тапсыру мерзімі 2021 жылғы 10 қыркүйекке дейін, жергілікті уақытпен 12.00-ге дейін (қоса алғанда).
 
Алдын ала іріктеуден өткен үміткерлер әңгімелесуге шақырылатын болады.
 
***
 
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК (далее-ННЦФ  РК) объявляет о проведении конкурса по отбору финансового консультанта в рамках Механизма реагирования на COVID-19 по Программе C19RM_2021:
 
Место оказания услуг  Группа Реализации Проекта Глобального Фонда при ННЦФ РК - г.Алматы.
Дополнительную информацию о квалификационных требованиях, должностных обязанностях, порядке работы и оплаты можно получить в офисе Группы Реализации Проекта Глобального Фонда при ННЦФ РК по адресу: г.Алматы, ул.Бекхожина,5. Тел. (727) 291 92 07;  293 80 00.
Приглашаем всех заинтересованных лиц присылать свои резюме по факсу +7 (727) 291 95 54, либо на e-mail: shismailov@tbpiugf.kz; abeikenova@tbpiugf.kz. 
Срок подачи документов до 10 сентября 2021 года, до 12.00 местного времени включительно.
Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование.
 
03.08.2021
ҚР ДСМ «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» 2020-2022 жылдарға арналған "Қазақстанда дәрілік-тұрақты туберкулезге ден қоюдың тиімді шаралары" МФ грантын іске асыру шеңберінде ұлттық деңгейдегі туберкулез және Дәрілік-тұрақты туберкулезге арналған баспа ақпараттық материалдар тұжырымдамасын, аудио және бейне материалдарын, сценарийлерін әзірлеу бойынша консультантты іріктеу бойынша қайта конкурс өткізу туралы хабарлайды:
 
Жұмыс орны ҚР ҚРҰФҒО жанындағы ЖаҺандық қор кеңсесінен Алматы қаласы.
 
Біліктілік талаптары, лауазымдық міндеттері, жұмыс тәртібі және еңбекақы төлеу туралы қосымша ақпаратты ҚР ҚРҰФҒО жанындағы ЖҺ кеңсесінен Алматы қаласы, Бекхожин көшесі, 5 мекенжайы бойынша алуға болады. Тел. (727) 291 92 07; 293 80 00.
 
Барлық мүдделі тұлғаларды өздерінің соңғы екі жұмыс орнынан түйіндемелері мен ұсыныстарын факс арқылы немесе e-mail:; shismailov@tbpiugf.kz,  abeikenova@tbpiugf.kz.
 
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2021 жылғы 23 тамызы сағат 10.00 дейін.
Алдын ала іріктеуден өткен үміткерлер сұхбаттасуға шақырылады.
 
***
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК (далее-ННЦФ  РК) объявляет о проведении  повторного конкурса по отбору консультанта по разработке концепции печатных информационных материалов и сценариев аудио и видео материалов по ТБ и ЛУ ТБ в рамках реализации Гранта ГФ «Эффективные меры реагирования на лекарственно-устойчивый туберкулез в Казахстане» на 2020-2022 годы:
 
Место оказания услуг  ГРП ГФ, ННЦФ РК - г. Алматы.
Дополнительную информацию о квалификационных требованиях, должностных обязанностях, порядка работы и оплаты можно получить в офисе ГРП ГФ при ННЦФ РК по адресу: г. Алматы, ул.Бекхожина,5. Тел. (727) 291 92 07;  293 80 00.
Приглашаем всех заинтересованных лиц присылать свои резюме по факсу +7 (727) 291 95 54, либо на e-mail: shismailov@tbpiugf.kz; abeikenova@tbpiugf.kz. 
Срок подачи документов до 23 августа 2021 года, до 10.00 местного времени включительно.
Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование.
 
03.08.2021
ҚР ДСМ «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» 2020-2022 жылдарға арналған "Қазақстанда дәрілік-тұрақты туберкулезге ден қоюдың тиімді шаралары" МФ грантын іске асыру шеңберінде ұлттық деңгейдегі "Қазақстанда пандемия кезеңінде туберкулезді анықтау, алдын алу және емдеудің өзекті мәселелері" әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу бойынша біржолғы қызмет көрсету үшін консультантты іріктеу бойынша қайта конкурс өткізу туралы хабарлайды:
 
Жұмыс орны ҚР ҚРҰФҒО жанындағы ЖаҺандық қор кеңсесінен Алматы қаласы.
 
Біліктілік талаптары, лауазымдық міндеттері, жұмыс тәртібі және еңбекақы төлеу туралы қосымша ақпаратты ҚР ҚРҰФҒО жанындағы ЖҺ кеңсесінен Алматы қаласы, Бекхожин көшесі, 5 мекенжайы бойынша алуға болады. Тел. (727) 291 92 07; 293 80 00.
 
Барлық мүдделі тұлғаларды өздерінің соңғы екі жұмыс орнынан түйіндемелері мен ұсыныстарын факс арқылы немесе e-mail:; shismailov@tbpiugf.kz,  abeikenova@tbpiugf.kz.
 
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2021 жылғы 23 тамызы сағат 10.00 дейін.
Алдын ала іріктеуден өткен үміткерлер сұхбаттасуға шақырылады.
 
***
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК (далее-ННЦФ  РК) объявляет о проведении повторного конкурса по отбору консультанта для оказания разовой услуги по разработке методических рекомендаций «Актуальные вопросы выявления, профилактики и лечения туберкулеза в период пандемии COVID-19 в Казахстане» в рамках реализации Гранта ГФ «Эффективные меры реагирования на лекарственно-устойчивый туберкулез в Казахстане» на 2020-2022 годы:
 
Место оказания услуг  ГРП ГФ, ННЦФ РК - г. Алматы.
Дополнительную информацию о квалификационных требованиях, должностных обязанностях, порядка работы и оплаты можно получить в офисе ГРП ГФ при ННЦФ РК по адресу: г. Алматы, ул.Бекхожина,5. Тел. (727) 291 92 07;  293 80 00.
Приглашаем всех заинтересованных лиц присылать свои резюме по факсу +7 (727) 291 95 54, либо на e-mail: shismailov@tbpiugf.kz; abeikenova@tbpiugf.kz. 
Срок подачи документов до 23 августа 2021 года, до 10.00 местного времени включительно.
Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование.
 
03.08.2021
ҚР ДСМ «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» 2020-2022 жылдарға арналған "Қазақстанда дәрілік-тұрақты туберкулезге ден қоюдың тиімді шаралары" МФ грантын іске асыру шеңберінде ұлттық деңгейдегі ҚР пенитенциарлық жүйесінде ТБ бақылауына ахуалдық талдау жүргізуге біржолғы қызмет көрсетуге консультантты іріктеу бойынша қайта конкурс өткізу туралы хабарлайды:
 
Жұмыс орны ҚР ҚРҰФҒО жанындағы ЖаҺандық қор кеңсесінен Алматы қаласы.
 
Біліктілік талаптары, лауазымдық міндеттері, жұмыс тәртібі және еңбекақы төлеу туралы қосымша ақпаратты ҚР ҚРҰФҒО жанындағы ЖаҺандық қор кеңсесінен Алматы қаласы, Бекхожин көшесі, 5 мекенжайы бойынша алуға болады. Тел. (727) 291 92 07; 293 80 00.
 
Барлық мүдделі тұлғаларды өздерінің соңғы екі жұмыс орнынан түйіндемелері мен ұсыныстарын факс арқылы немесе e-mail:; shismailov@tbpiugf.kz,  abeikenova@tbpiugf.kz.
 
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2021 жылғы 23 тамызы сағат 10.00 дейін.
Алдын ала іріктеуден өткен үміткерлер сұхбаттасуға шақырылады.
 
***
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК (далее-ННЦФ  РК) объявляет о проведении повторного  конкурса по отбору консультанта на оказание разовой услуги на проведение ситуационного анализа контроля над ТБ в пенитенциарной системе РК в рамках реализации Гранта ГФ «Эффективные меры реагирования на лекарственно-устойчивый туберкулез в Казахстане» на 2020-2022 годы:
 
Место оказания услуг  ГРП ГФ, ННЦФ РК - г. Алматы.
Дополнительную информацию о квалификационных требованиях, должностных обязанностях, порядка работы и оплаты можно получить в офисе ГРП ГФ при ННЦФ РК по адресу: г.Алматы, ул.Бекхожина,5. Тел. (727) 291 92 07;  293 80 00.
Приглашаем всех заинтересованных лиц присылать свои резюме по факсу +7 (727) 291 95 54, либо на e-mail: shismailov@tbpiugf.kz; abeikenova@tbpiugf.kz. 
Срок подачи документов до 23 августа 2021 года, до 10.00 местного времени включительно.
Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование.
 
30.07.2021
ҚР ДСМ «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК (ҚР ҰФҒО) Жаһандық қордың бөлінген бюджеті негізінде "секвенирлеуге арналған реагенттерді және шығыс материалдарын" сатып алу бойынша ашық конкурс өткізетіні туралы хабарлайды.
Барлық мүдделі әлеуетті жеткізушілерді конкурсқа қатысуға шақырамыз.
 
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2021 жылғы 23 тамызы сағат 10.00 дейін.
 
Барлық мүдделі тұлғаларды сайысқа қатысуға шақырамыз.
Қосымша ақпаратты, тендерлік құжаттаманы және техникалық тапсырманы Глобалды фонд жобасын іске асыру тобының кеңсесінде алуға болады: Алматы қ. Бекхожина 5, телефон: (727) 291-95-31, 291-92-07, e-mail: abeikenova@tbpiugf.kz
 
***
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК (ННЦФ РК) в целях смягчения воздействия пандемии и поддержки систем сообществ и здравоохранения в Республике Казахстан, на основании выделенного бюджета Глобального фонда объявляет о проведении  открытого   конкурса по закупу «реагентов для секвенирования и расходных материалов».
Приглашаем всех заинтересованных потенциальных поставщиков принять участие в конкурсе. 
 
Окончательный срок предоставления конкурсных заявок – до 10.00 часов 23 августа 2021 года.
 
Дополнительную информацию, конкурсную документацию и техническое задание можно получить в офисе Группы Реализации Проекта ГФ по НМФ  по адресу: г. Алматы, ул. Бекхожина 5, по телефонам: (727) 291-95-31, 291-92-07., по электронному адресу: abeikenova@tbpiugf.kz . 
 
14.07.2021
ҚР ДСМ «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» 2020-2022 жылдарға арналған "Қазақстанда дәрілік-тұрақты туберкулезге ден қоюдың тиімді шаралары" МФ грантын іске асыру шеңберінде ұлттық деңгейдегі Қазақстан Республикасында туберкулезге қатысты 2022-2025 жылдарға арналған стигма мен кемсітушіліктің алдын алу жоспарын әзірлеу бойынша сыртқы консультантты іріктеу бойынша қайта конкурс өткізу туралы хабарлайды:
 
Жұмыс орны ҚР ҚРҰФҒО жанындағы ЖаҺандық қор кеңсесінен Алматы қаласы.
 
Біліктілік талаптары, лауазымдық міндеттері, жұмыс тәртібі және еңбекақы төлеу туралы қосымша ақпаратты ҚР ҚРҰФҒО жанындағы ЖҺ кеңсесінен Алматы қаласы, Бекхожин көшесі, 5 мекенжайы бойынша алуға болады. Тел. (727) 291 92 07; 293 80 00.
 
Барлық мүдделі тұлғаларды өздерінің соңғы екі жұмыс орнынан түйіндемелері мен ұсыныстарын факс арқылы немесе e-mail:; shismailov@tbpiugf.kz,  abeikenova@tbpiugf.kz.
 
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2021 жылғы 28 шілдесі сағат 10.00 дейін.
Алдын ала іріктеуден өткен үміткерлер сұхбаттасуға шақырылады.
 
***
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК (далее-ННЦФ  РК) объявляет о проведении повторного  конкурса по отбору внешнего консультанта по разработке Плана предотвращения стигмы и дискриминации в отношении туберкулеза на 2022 по 2025 годы в Республике Казахстан в рамках реализации Гранта ГФ «Эффективные меры реагирования на лекарственно-устойчивый туберкулез в Казахстане» на 2020-2022 годы:
 
Место оказания услуг  ГРП ГФ, ННЦФ РК - г. Алматы.
Дополнительную информацию о квалификационных требованиях, должностных обязанностях, порядка работы и оплаты можно получить в офисе ГРП ГФ при ННЦФ РК по адресу: г.Алматы, ул.Бекхожина,5. Тел. (727) 291 92 07;  293 80 00.
Приглашаем всех заинтересованных лиц присылать свои резюме по факсу +7 (727) 291 95 54, либо на e-mail: shismailov@tbpiugf.kz; abeikenova@tbpiugf.kz. 
Срок подачи документов до 28 июля 2021 года, до 10.00 местного времени включительно.
Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование.
 
14.07.2021
ҚР ДСМ «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» 2020-2022 жылдарға арналған "Қазақстанда дәрілік-тұрақты туберкулезге ден қоюдың тиімді шаралары" МФ грантын іске асыру шеңберінде ұлттық деңгейдегі ТБ және ТБ анықтау, алдын алу және емдеу бойынша ҚР халқының нысаналы топтары үшін ақпараттық-білім беру материалдарын ресімдеудің және ілгерілетудің инновациялық нысандары бойынша біржолғы консультациялық қызмет көрсету үшін консультантты іріктеу бойынша қайта конкурс өткізу туралы хабарлайды:
 
Жұмыс орны ҚР ҚРҰФҒО жанындағы ЖаҺандық қор кеңсесінен Алматы қаласы.
 
Біліктілік талаптары, лауазымдық міндеттері, жұмыс тәртібі және еңбекақы төлеу туралы қосымша ақпаратты ҚР ҚРҰФҒО жанындағы ЖҺ кеңсесінен Алматы қаласы, Бекхожин көшесі, 5 мекенжайы бойынша алуға болады. Тел. (727) 291 92 07; 293 80 00.
 
Барлық мүдделі тұлғаларды өздерінің соңғы екі жұмыс орнынан түйіндемелері мен ұсыныстарын факс арқылы немесе e-mail:; shismailov@tbpiugf.kz,  abeikenova@tbpiugf.kz.
 
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2021 жылғы 28 шілдесі сағат 10.00 дейін.
Алдын ала іріктеуден өткен үміткерлер сұхбаттасуға шақырылады.
 
***
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК (далее-ННЦФ  РК) объявляет о проведении повторного конкурса по отбору консультанта для оказания разовой консультационной услуги по инновационным формам оформления и продвижения информационно-образовательных материалов для целевых групп населения РК по выявлению, профилактике и лечению ТБ и ЛУ ТБ в рамках реализации Гранта ГФ «Эффективные меры реагирования на лекарственно-устойчивый туберкулез в Казахстане» на 2020-2022 годы:
 
Место оказания услуг  ГРП ГФ, ННЦФ РК - г. Алматы.
Дополнительную информацию о квалификационных требованиях, должностных обязанностях, порядка работы и оплаты можно получить в офисе ГРП ГФ при ННЦФ РК по адресу: г.Алматы, ул.Бекхожина,5. Тел. (727) 291 92 07;  293 80 00.
Приглашаем всех заинтересованных лиц присылать свои резюме по факсу +7 (727) 291 95 54, либо на e-mail: shismailov@tbpiugf.kz; abeikenova@tbpiugf.kz. 
Срок подачи документов до 28 июля 2021 года, до 10.00 местного времени включительно.
Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование.
 
14.07.2021
ҚР ДСМ «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» 2020-2022 жылдарға арналған "Қазақстанда дәрілік-тұрақты туберкулезге ден қоюдың тиімді шаралары" МФ грантын іске асыру шеңберінде ұлттық деңгейдегі туберкулез және Дәрілік-тұрақты туберкулезге арналған баспа ақпараттық материалдар тұжырымдамасын, аудио және бейне материалдарын, сценарийлерін әзірлеу бойынша консультантты іріктеу бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды:
 
Жұмыс орны ҚР ҚРҰФҒО жанындағы ЖаҺандық қор кеңсесінен Алматы қаласы.
 
Біліктілік талаптары, лауазымдық міндеттері, жұмыс тәртібі және еңбекақы төлеу туралы қосымша ақпаратты ҚР ҚРҰФҒО жанындағы ЖҺ кеңсесінен Алматы қаласы, Бекхожин көшесі, 5 мекенжайы бойынша алуға болады. Тел. (727) 291 92 07; 293 80 00.
 
Барлық мүдделі тұлғаларды өздерінің соңғы екі жұмыс орнынан түйіндемелері мен ұсыныстарын факс арқылы немесе e-mail:; shismailov@tbpiugf.kz,  abeikenova@tbpiugf.kz.
 
Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 2021 жылғы 28 шілдесі сағат 10.00 дейін.
Алдын ала іріктеуден өткен үміткерлер сұхбаттасуға шақырылады.
 
***
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» МЗ РК (далее-ННЦФ  РК) объявляет о проведении  конкурса по отбору консультанта по разработке концепции печатных информационных материалов и сценариев аудио и видео материалов по ТБ и ЛУ ТБ в рамках реализации Гранта ГФ «Эффективные меры реагирования на лекарственно-устойчивый туберкулез в Казахстане» на 2020-2022 годы:
 
Место оказания услуг  ГРП ГФ, ННЦФ РК - г. Алматы.
Дополнительную информацию о квалификационных требованиях, должностных обязанностях, порядка работы и оплаты можно получить в офисе ГРП ГФ при ННЦФ РК по адресу: г. Алматы, ул.Бекхожина,5. Тел. (727) 291 92 07;  293 80 00.
Приглашаем всех заинтересованных лиц присылать свои резюме по факсу +7 (727) 291 95 54, либо на e-mail: shismailov@tbpiugf.kz; abeikenova@tbpiugf.kz. 
Срок подачи документов до 28 июля 2021 года, до 10.00 местного времени включительно.
Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование.
 
09.07.2021
ҚР ДСМ «Қазақстан Республикасының Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы» 2020-2022 жылдарға арналған "Қазақстанда дәрілік-тұрақты туберкулезге ден қоюдың тиімді шаралары" МФ грантын іске асыру шеңберінде ұлттық деңгейдегі ҚР пенитенциарлық жүйесінде ТБ бақылауына ахуалдық талдау жүргізуге біржолғы қызмет көрсетуге консультантты іріктеу бойынша конкурс өт?
Полезные ссылки
Мы на карте
Контактная информация
050010, г. Алматы, ул. К. Бекхожина, д. 5
(угол улицы Луганского).
+7 (727) 291 8657 (Приемная директора)
Call-центр: +7 (727) 339 16 30
телефон доверия - 1
приемный покой - 2